Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

UPUTE O POSTUPANJU SA RADNOM KNJIŽICOM NAKON 30.06.2016. GODINE
Utorak, 28. 06. 2016

U skladu sa članom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), odredbe čl. 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju da važe zaključno sa 30.06.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja istih, odnosno najdalje do 31.08.2016. godine.

Radne knjižice koje su prestale važiti u skladu sa navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave.

Prije vraćanja radne knjižice radniku, ovlašteno lice poslodavca dužno je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis ovlaštenog lica. Nepopunjene rubrike ne trebaju se precrtavati svaka posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom kosom linijom, a potpis i pečat se stavljaju samo u rubriku „bilješke“ u kojoj se evidentira da su sve nepopunjene rubrike precrtane.

Poslodavac prije povrata radne knjižice istu ne zaključuje s 30.06.2016. godine, budući da radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje. U tom slučaju poslodavac u radnoj knjižici neće upisivati trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U slučaju da radniku prije vraćanja radne knjižice prestane radni odnos, poslodavac u radnu knjižicu upisuje datum prestanka rada, a ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, samo će precrtati prazne rubrike i upisati napomenu u rubrici “bilješke”.

U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki radne knjižice, poslodavac se treba pozvati na zakonsku odredbu, na osnovu koje će se precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, na način da se upiše tekst: „nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu”, te se upisuje datum, potpis i pečat ovlaštenog lica poslodavca. Upis u „bilješku“ se može izvršiti i naljepnicom ili žigom s tekstom: „nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu“.

 

Opsirnije...
 
RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN
Ponedjeljak, 06. 06. 2016

 

 
POSJETA MINISTRA VINARIJI HEPOK
Utorak, 31. 05. 2016

Ministri u Vladi Federacije BiH, Vesko Drljača i Zlatan Vujanović, zajedno sa saradnicima, boravili su u posjeti vinariji Hepok – Mostar d.d gdje su razgovarali sa direktorom kompanije Sinanom Mezićem o unaprjeđenju postojećih i stvaranju novih zakonodavnih rješenja koja mogu pridonijeti uspješnom poslovanju kompanije, stvaranju novih radnih mjesta, kao i jačanju tržišne konkurentnosti u segmentima proizvodnje sokova, vina i žestokih pića.

Kompanija Hepok – Mostar d.d danas posluje kao kombinat koji u svom sastavu sadrži fabriku voća i proizvodnih sokova, sirupa, džemova i ostalih programa, fabriku za preradu grožđa i proizvodnju vina, destileriju i agrarnu proizvodnju.

Kada je u pitanju pozicioniranje na tržištu i brendiranje autohtonih hercegovačkih sorti vinove loze, Žilavke i Blatine, koje su prepoznate po vrhunskoj kvaliteti, potrebno je stvoriti uslove, koji će omogućiti nesmetan izvoz, te poticati gradnju kulture vina i usvajanje novih vještina i znanja uz savremenu tehnologiju, zaključeno je u razgovoru.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript