Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Struktura mirovina

Struktura mirovina u FBiH  

Opširnije


 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Predstavljanje Nacrta javne politike o udomiteljstvu FBiH
Srijeda, 25 Lipanj 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike održalo je  prezentaciju Nacrta javne politike o udomiteljstvu u Federaciji BiH, kao uvod u seriju javnih rasprava o ovom dokumentu, na kojem će se bazirati zakonski okvir za ovu oblast. Na održanom predstavljanju Nacrta  javne politike o udomiteljstvu FBiH govorili su  federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, predstavnica UNICEF-a za BiH, Florence Bauer, te pomoćnik ministra Miroslav Jurešić.

Tijekom 2013. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz stručnu i materijalnu podršku Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), a kojeg financira USAID, započelo je s procesom izrade Dokumenta Javne politike o razvoju udomiteljstva u FBiH. Ovaj bi dokument trebao ishoditi zakonom o udomiteljstvu te doprinijeti razvoju udomiteljstva/hraniteljstva u Federaciji BiH, koje prema pokazateljima s terena, nije na zavidnoj razini.

Ovom javnom politikom nastoji se potaknuti razvoj udomiteljstva u Federaciji BiH, a zakonskim okvirom preciznije definirati ova oblast te izjednačniti prava korisnika i hranitelja u cijelom entitetu. Politikom se želi olakšati proces zbrinjavanja prvenstveno djece bez roditeljskog staranja i djece s invaliditetom, kao i drugih ranjivih kategorija, poput odraslih osoba s invaliditetom i starih osoba bez obiteljskog staranja.

Opširnije...
 
POZIV ZA MEDIJE- Predstavljanje Nacrta javne politike o udomiteljstvu FBiH
Ponedjeljak, 23 Lipanj 2014

 Predstavljanje Nacrta javne politike o udomiteljstvu FBiH

srijeda, 25. juni/lipanj 2014. godine u 11 sati, UNICEF, zgrada UN-a, Sarajevo

Ulica Zmaja od Bosne bb (iza centra Importane)

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva novinare na prezentaciju Nacrta javne politike o udomiteljstvu u Federaciji BiH, kao uvod u seriju javnih rasprava o ovom dokumentu, na kojem će se bazirati zakonski okvir za ovu oblast.

Cijeneći potrebe i nivo ranjivosti djece, mlade populacije i odraslih u stanju potreba udomiteljstva, nužno je osigurati maksimalnu uključenost svih relevantnih subjekata u ovom procesu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike opredjeljeno je da uloži maksimalne napore u izgradnji adekvatne i učinkovite socijalne politike i zakonskog okvira u oblasti udomiteljstva.

Radna grupa Ministarstva, koju čine predstavnici institucija vlasti i organizacija civilnog društva, izradila je Nacrt javne politike o razvoju udomiteljstva u Federaciji BiH. Dokument je sačinjen uz punu primjenu metodoloških standarda u izradi javnih politika i pruža sveobuhvatan prikaz stanja, ciljeva, procjenu mogućih mjera djelovanja i prijedloge najboljih rješenja javne politike. Odabrana najbolja rješenja služit će kao osnova za kreiranje odgovarajućeg zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Cilj javnih rasprava je uključiti sve zainteresirane subjekte u ovaj proces i dati im priliku neposrednog sudjelovanja u davanju komentara na predloženi Nacrt javne politike i budući nacrt zakona o udomiteljstvu Federacije BiH.

Prezentacijom za medije, koju će predvoditi federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, želimo javnosti predstaviti suštinu ovih dokumenata te se nadamo Vašem dolasku. Zbog procedura pri ulasku, molimo da dođete 10 minuta ranije.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: info@fmrsp.gov.ba