Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

POSJETA ZAVODIMA DRIN I BAKOVIĆI
Petak, 29. 04. 2016

Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, boravio je u posjeti zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Bakovići, gdje se susreo sa direktorima ustanova, dr. Elmedinom Huskićem i dr. Nadom Sušić-Sijerčić i održao odvojene radne sastanke na kojima je bilo riječi o analizi aktuelnog stanja u zavodima, procesima transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite.

 

Direktori Zavoda su upoznali ministra Drljaču sa aktuelnim stanjem u Zavodima, te u kratkim izlaganjima prezentirali realizirane projekte i najavili buduće, a  koji će za svrhu imati poboljšanje kvalitete pružanja usluga korisnicima Zavoda.

Posjetom ministra Drljače, centrima od posebnog državnog značaja, za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje i rehabilitaciju, obučavanje za samostalan život, zadovoljavanje socijalnih potreba osoba sa umjerenom, težom ili teškom mentalnom retardacijom, osobama sa određenim duševnim smetnjama, koji iz opravdanih razloga ne mogu biti u vlastitoj porodici i socijalnoj sredini, iskazana je potpora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u procesu transformacije i izgradnje resursa za pružanje usluga podrške u zajednici.


Kroz zakonske okvire mora se voditi briga o poštivanju i provedbi standarda o pravima djece, osoba sa posebnim potrebama i drugih osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite, te osigurati potpora države na stvaranju i realizaciji novih socijalnih usluga, kao i edukaciji profesionalaca za iste. Također je važno informirati javnost o štetnim posljedicama institucionalnog zbrinjavanja osoba sa posebnim potrebama. Deinstitucionalizacija nema alternative, zaključeno je na sastancima

 
POSJETA ZAVODU PAZARIĆ
Četvrtak, 28. 04. 2016

 


Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, razgovarao je juče s direktorom Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Jasminom Ćerimagićem, o mjerama što ih Vlada FBiH i resorno ministarstvo poduzimaju na socijalizaciji osoba koje borave u ovoj ustanovi i njihovom uključivanju u društvo.

Ministar Drljača izjavio je da, u saradnji s Fondacijom iz Baden Badena, rade na izgradnji kuća za smještaj određenog broja ovih osoba u novom objektu u Ramićima.

Riječ je o oko 70 štićenika koji trenutno borave u neuvjetnom objektu Zavoda u Zoviku, a namjera je da taj objekt do kraja ove kalendarske godine bude zatvoren, a štićenici preseljeni u novi objekt u Ramićima.

Fondacija iz Baden Badena izdvojila je dosad oko 360.000 KM, a Ministarstvo oko 300.000 KM. Planiramo u ovoj godini uložiti dodatnih 150.000 KM za smještajne objekte u Ramićima, jer je sadašnji objekt u Zoviku u kojem trenutno boravi oko 70 štićenika neuvjetan.

- Namjera je da ga do kraja ove godine i zatvorimo, a većinu korisnika koji trenutno tamo borave preselimou novi objekt Ramići - kazao je federalni ministar.

Naglasio je da će Vlada FBiH i resorno ministarstvo uložiti i dodatne napore i pomoći uključivanju ovih osoba u društvo, kako bi se osjećali njegovim korisnim članovima.  

Ministar Drljača sudjelovao je i u projektu "Sarajevo, ljubavi moja", koji je realiziran na inicijativu Harisa Mujanovića i Sulejmana Haljevca, a u kojem sudjeluju djeca Doma za djecu bez roditeljskog staranja i Zavoda Pazarić. Tokom pet mjeseci realizacije ovog projekta sudjelovalo je oko 70 osoba iz javnog života.

Cilj je socijalizacija djece iz domova i njihovo povezivanje s vanjskim svijetom kroz druženje s vršnjacima, kao podrška njihovom pravilnom razvoju i da bi stekli osjećaj o društvenim vrijednostima i normama.

- Svi smo tu zajedno da pokažemo ljubav jedni prema drugima, da im pokažemo da nisu manje vrijedni zato što su štićenici doma. Sigurno je da će Vlada FBiH i resorno ministarstvo raditi na daljnjoj socijalizaciji tih ljudi. Ne smijemo dozvoliti da se oni stigmatiziraju, što je česta pojava - kazao je ministar.

Zahvalivši se na podršci Federalne vlade i Fondacije iz Baden Badena, direktor Zavoda Pazarić, Jasmin Ćerimagić, istakao je da ova saradnja ima kontinuitet i da je današnja posjeta dokaz da su rezultati vidljivi.

U Zavodu Pazarić borave 342 korisnika različite dobi i stepena retardacije, a s njima radi oko 150 osoba različitih profila.

 
MINISTAR DRLJAČA GOST NA SEMINARU "UNAPREĐIVANJE PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM"
Srijeda, 27. 04. 2016

 

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sudjelovao  je na otvaranju seminara pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH“, koji je održan u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u Sarajevu, u organizaciji Islamske organizacije za edukaciju, nauku i kulturu – ISESCO i Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Na početku svog obraćanja, ministar Drljača je uputio čestitku organizatoru, Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, jer je prepoznao važnost pitanja unaprjeđenja prava osoba sa invaliditetom u BiH, te pritom istakao aktivnosti koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike čini po tom pitanju.

Invalidnost je fizički ili mentalni nedostatak, koji ograničava osobu u jednoj ili više životnih aktivnosti, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji invalidnost može uzrokovati probleme koji se odnose na pokretljivost, komunikaciju, usvajanje znanja i učenje i brigu o sebi.

Procjenjuje se kako u Federaciji Bosne i Hercegovini različita prava ostvaruje oko 200.000 osoba sa invaliditetom, što predstavlja 10 % ukupne populacije, te  se radi  o rastućoj potrebi društva, jer je osoba sa invaliditetom sve više. Status osoba sa invaliditetom kao i prava koja ostvaruju, ovisi o tome da li pripadaju populaciji ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, ili je njihov invaliditet urođeni ili stečeni povredom, odnosno bolešću.

Nažalost, svjedoci smo  razlika koje danas postoje, kako  za isti procent invaliditeta 100% ratni vojni invalid, civilna žrtva rata i neratni invalid primaju različite naknade. Bosna i Hercegovina je 2010.godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je osnovni princip jednakost pred zakonom za sve pripadnike ove populacije. Bosna i Hercegovina ima obavezu da u procesu pridruživanja Evropskoj uniji uskladi svoje zakonodavstvo, što podrazumijeva uspostavljanje jedinstvenih kriterija i metoda u postupku ocjenjivanja invaliditeta.

Ministar Drljača je naglasio kako je u završnoj fazi izrada jedinstvenog pravilnika za ocjenu tjelesnog oštećenja, čiji sastavni dio je i lista invaliditeta, koja je usklađena sa međunarodnom klasifikacijom, a koja će se ubuduće primjenjivati na sve osobe sa invaliditetom, bez obzira iz koje skupine dolaze. To je mali, ali ipak značajni korak u otklanjanju diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta.

Kada je riječ o pravima iz oblasti socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom ona se ostvaruju i redovno isplaćuju, no cijeli spektar prava iz drugih resora, kao što su pravo na inkluzivno školstvo, pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu, okruženje bez građevinskih barijera, pravo na samostalan izbor življenja, pravo na pomoć u odlučivanju umjesto oduzimanja poslovne sposobnosti, su još uvijek nedostižna za osobe sa invaliditetom.

Naše društvo ima mnogo obaveza prema osobama sa invaliditetom koje mora ispuniti, u cilju ostvarivanja njihovog ravnopravnog statusa u društvu, gdje važnu ulogu igraju svi segmenti društva, ulažući napore, svatko u okviru svojih mogućnosti, posebice kada je riječ o zapošljavanju i stvaranju novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom, istakao je ministar Drljača.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript