Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Struktura mirovina

Struktura mirovina u FBiH  

Opširnije


 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Predstavnici BBRZ Austrija u posjeti Ministarstvu
Utorak, 30 Rujan 2014

 

Federalni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber, primio je u posjetu predstavnike europske organizacije za prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, BBRZ Austrija, na čelu s direktorom Othmarom Friedlom, i   partnersku organizaciju ProREHA.

Razgovaralo se o budućoj aktivnoj suradnji između BBRZ Austrija i ProREHA-e, profesionalne organizacije koja aktivno djeluje u oblasti socijalnih politika i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Naime, u protekloj godini intenzivirani su procesi koji će zasigurno doprinijeti razvoju programa profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH. Također je definiran i program obuke stručnog osoblja, koje će biti angažirano u organizaciji.

Opširnije...
 
J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva centara za socijalni rad, NVO i dnevnih centara sa sjedištem na području Federacije BiH
Četvrtak, 11 Rujan 2014

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva centara za socijalni rad, NVO i dnevnih centara sa sjedištem na području Federacije BiH koji pružaju stručnu podršku djeci s invaliditetom, utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih  transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

PRIJAVNI OBRAZAC.doc

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: info@fmrsp.gov.ba