Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

POSJETA MINISTRA VINARIJI HEPOK
Utorak, 31. 05. 2016

Ministri u Vladi Federacije BiH, Vesko Drljača i Zlatan Vujanović, zajedno sa saradnicima, boravili su u posjeti vinariji Hepok – Mostar d.d gdje su razgovarali sa direktorom kompanije Sinanom Mezićem o unaprjeđenju postojećih i stvaranju novih zakonodavnih rješenja koja mogu pridonijeti uspješnom poslovanju kompanije, stvaranju novih radnih mjesta, kao i jačanju tržišne konkurentnosti u segmentima proizvodnje sokova, vina i žestokih pića.

Kompanija Hepok – Mostar d.d danas posluje kao kombinat koji u svom sastavu sadrži fabriku voća i proizvodnih sokova, sirupa, džemova i ostalih programa, fabriku za preradu grožđa i proizvodnju vina, destileriju i agrarnu proizvodnju.

Kada je u pitanju pozicioniranje na tržištu i brendiranje autohtonih hercegovačkih sorti vinove loze, Žilavke i Blatine, koje su prepoznate po vrhunskoj kvaliteti, potrebno je stvoriti uslove, koji će omogućiti nesmetan izvoz, te poticati gradnju kulture vina i usvajanje novih vještina i znanja uz savremenu tehnologiju, zaključeno je u razgovoru.

 
MINISTAR DRLJAČA U POSJETI CRVENOM KRSTU FEDERACIJE
Srijeda, 11. 05. 2016

Povodom Svjetskog dana Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, zajedno sa saradnicima, posjetio je Crveni križ/krst Federacije BiH, gdje je razgovarao sa Ivom Juričevićem i Namikom Hodžićem, predsjednikom i generalnim sekretarom i ostalim predstavnicima.

  

Teme razgovora bile su misija i vizija Crvenog križa/krsta Federacije BiH, zakonski okviri djelovanja, nadležnosti, aktuelni problemi i aktivnosti u Nedjelji/Tjednu Crvenog križa/krsta (08 - 15.05.2016).

Predsjednik Crvenog križa/krsta Federacije BiH, Ivo Juričević, je ministru Drljači uručio certifikat o počasnom članu Crvenog križa/krsta Federacije BiH, na čemu se ministar Drljača srdačno zahvalio, te izrazio zadovoljstvo rezultatima rada i  aktivnostima ove vodeće humanitarne organizacije, koju krasi prepoznatljiv i dokazan program, a koji doprinosi jačanju promocije humanih vrijednosti u zajednici.

Takođe, ova posjeta Crvenom križu/krstu Federacije BiH je prilika da se iskaže priznanje za dosadašnje realizirane aktivnosti, jer su one primjer svima, kako se nesebičnim i volonterskim zalaganjem i radom može učiniti puno toga, posebice kada je u pitanju pružanje pomoći socijalno osjetljivim kategorijama društva, starima i nemoćnima, izbjeglim i raseljenim osobama i osobama sa invaliditetom, istakao je ministar Drljača.

Ministar Drljača prisustvovao je dodjeli nagrada za najuspješnije likovne, literarne radove i fotografije na temu „Volonterizam – svuda za sve“ u organizaciji Crvenog krsta/križa Fedracije, gdje je uručio plakete i čestitao najuspješnijima.

 

 

 

 
REGIONALNI FORUM - DECENTRALIZACIJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
Utorak, 10. 05. 2016

Centar za zaštitu djece (Child Protection Hub) u jugoistočnoj Evropi 10 i 11. 05. 2016. godine organizuje regionalni forum na temu decentralizacije usluga socijalne zaštite. Forum će okupiti autore politika, stručnjake, Ombudsmane, predstavnike civilnog sektora i akademske zajednice iz 14 država centralne i jugoistočne Europe, kako bi se razmijenila iskustva i podstakla daljnja saradnja.

“Države u jugoistočnoj Europi suočene su sa brojnim izazovima, a situacija je dodatno usložnjena velikim protokom izbjeglica. Djeca su najčešće ona koja najviše pate. Podržavajući projekat „Child Protection Hub“, Austrijska razvojna saradnja ima za cilj da se kreira sigurnije okruženje za djecu, kroz zajedničke napore socijalnih radnika, profesionalaca, civilnog društva i donosioca odluka”, izjavio je g-din Robert Zeiner, direktor Odjela za međunarodni program i projekte Austrijske razvojne suradnje.

Ovaj forum će pružiti pravu priliku za razmjenu iskustava stečenih u praktičnom radu u oblasti decentralizacije socijalnih usluga u regionu. Osnovne lekcije koje su već savladane i praksa koja se pokazala najboljom u regionu, posebno u pogledu raspodjele odgovornosti, odlučivanja, nadzora i finansiranja u sferi decentralizacije, primjenjivaće se u postupku pružanja usluga i razvijanja preporuka u budućnosti.

Lista potvrđenih govornika uključuje g-dina Miroslava Jurešića, pomoćnika ministra za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine, g-dina Jean-Claude Legrand, regionalnog savjetnika za zaštitu djece - UNICEF regionalna kancelarija CEE-CIS, g-đu Gordanu Matković, direktoricu Centra za socijalnu politiku iz Srbije, i druge.

''U našem je regionu diskusija o decentralizaciji (prijenosu administrativnih ovlasti sa centralnog nivoa na lokalni nivo) veoma važna. Uprkos mnogim prednostima koje ovaj proces ima, on također može dovesti i do nejednakosti i isključenosti'', naglašava dr Gordana Matković. ''U tom pogledu, nadam se da ćemo kroz diskusiju razviti zajedničko razumijevanje o odgovarajućoj podjeli funkcija između nacionalnog i lokalnog nivoa u oblasti socijalne zaštite.''

Child Protection Hub je regionalna inicijativa koja promovira stalno poboljšanje praktičnog rada i politika zaštite djece u jugoistočnoj Europi. Ovaj projekat koordinira Terre des hommes Fondacija u Mađarskoj, sa partnerima u osam država jugoistočne Europe. Projekat je podržan od strane Austrian Development Cooperation, Europske Unije, Oak Fondacije i Terre des hommes.

Preuzeto sa www.childhub.org

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript