Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Struktura mirovina

Struktura mirovina u FBiH  

Opširnije


 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Četvrtak, 12 Ožujak 2015

Imajući u vidu da u posljednjem periodu neodgovorni pojedinci, iz njima znanih razloga, pokušavaju u javnosti plasirati određene neistine, kojim se narušava ugled i nanosi šteta Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te naročito kod korisnika prava iz okvira nadležnosti ministarstva stvoriti dojam kako je ostvarivanje njihovih prava ugroženo, upoznajemo o sljedećem:

Poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike odvijaju se neometano i planiranom dinamikom, pa shodno tome nema razloga za eventualnu zabrinutost u pogledu ostvarivanja prava invalidnih osoba i civilnih žrtava rata, penzionera i drugih kategorija koje prava direktno ili posredno ostvaruju putem ovog Ministarstva.

S tim u vezi, činjenica da je pozicija Federalnog ministra rada i socijalne politike trenutno upražnjena, nema nikakvog negativnog utjecaja, budući da je propisima kao i odgovarajućim rješenjima Vlade Federacije BiH, propisana nadležnost za obavljanje poslova u sektorima ovog ministarstva, te je određena osoba koja može potpisivati pobrojanje akte u ime Ministarstva, tako da se poslovi u Ministarstvu odvijaju blagovremeno i bez ikavih zastoja!

 
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Ustanove
Četvrtak, 26 Veljača 2015

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

USTANOVA IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE LJUBUŠKI

 JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Ustanove

 

   TEKST-  Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Ustanove.docx 

Javni natječaj je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“ dana 23.02.21015. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“ dana 25.02.2015. godine, te na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dana 26.02.2015. godine.

Slijedom navedenog posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj preporučeno putem pošte je petak, 13.03.2015. godine.

 
1. i 2. januar/siječanj neradni dani
Petak, 26 Prosinac 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno da je Nova godina međunarodni praznik koji se  neradno  obilježava dva dana ( 01. i 02. siječnja), i u te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe,  ne rade.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: info@fmrsp.gov.ba