Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

VOĐENI RAZGOVORI O TRETMANU PORODILJA OD KANTONA DO KANTONA U FEDERACIJI BIH
Ponedjeljak, 15. 05. 2017

 

U Tuzli održan sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o nejednakom tretmanu porodilja od kantona do kantona u Federaciji BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na federalnom i kantonalnom nivou, centara za socijalni rad, biroa za zapošljavanje, kao i predstavnici organizacija civilnog društva u BiH.

Opsirnije...
 
UPRILIČEN PRIJEM ZA 16 STUDENATA I DOKTORANATA HANS BOCKLER FONDACIJE IZ NJEMAČKE
Petak, 12. 05. 2017

 

U utorak, 09.05.2017. godine u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, upriličen je prijem za 16 studenata i doktoranata Hans Bockler Fondacije iz Njemačke. Goste je primio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, zajedno sa savjetnicom za socijalnu politiku, Sanelom Čičić, pomoćnikom ministra u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece, Miroslavom Jurešićem i pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje registrom korisnika gotovinskih naknada, Dobricom Jonjićem. Na sastanku se razgovaralo o trenutnim zakonskim rješenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odnose se na oblast rada i socijalne sigurnosti. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen na razvoj rada i socijalne politike u Bosni i Hercegovni, sa naglaskom na Federaciju Bosne i Hercegovine, zatim razlozima visoke stope nezaposlenosti, kao i odliva mladih i stučnih ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 
JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR VOLONTERA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
Petak, 12. 05. 2017

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Upis volontera u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja.

PODNOSIOCI PRIJAVA:

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Federacije BiH.

Svi zainteresovani prijave mogu izvršiti putem online aplikacije za prijavu volontera koja je dostupna na web stranici Federalne uprave civilne zaštite: www.mreza-fucz.gov.ba

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave ostaju otvorene do daljnjeg.

 

 

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript