Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Struktura mirovina

Struktura mirovina u FBiH  

Opširnije


 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

POZIV ZA MEDIJE
Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

Konferencija „Život u porodici – najbolji interes djeteta“

ponedeljak, 05.oktobar/listopad 2015. godine u 11 sati, zgrada UN-a, Sarajevo

Ulica Zmaja od Bosne bb (iza centra Importane)

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva novinare na konferenciju „Život u porodici – najbolji interes djeteta“, koja će se održati 05.oktobra/listopada 2015. godine u Sarajevu, UN Zgrada, Zmaja od Bosne bb.

Povodom obilježavanja „Dječije nedelje“, koji se u Federaciji BiH obilježava od 05. (ponedeljak) do 11. (nedelja) oktobra/listopada 2015. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo Program obilježavanja „Dječije nedelje“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službene novine Federacije BiH“, 41/15).

U sklopu programskih aktivnosti obilježavanja Dječije nedelje za 2015. godinu, uz podršku UNICEFa BiH, i u saradnji sa dugogodišnjim partnerima Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision BiH i Hope and Homes for Children BiH, organizira konferenciju pod nazivom „Život u porodici – najbolji interes djeteta“.

Cilj je predstavljanje i repliciranje dobrih praksi i razvoj usluga s posebnim fokusom na porodice sa djecom koje imaju poteškoće u razvoju. 

Na ovu konferenciju pozvani su predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava socijalne zaštite, centara za socijalni rad, institucija za zbrinjavanje djece, međunarodnih i nevladinih organizacija. Iskreno se nadamo da će svako od njih dati svoj doprinos i poslati poruku o svojoj posvećenosti da je najbolji interes svakog dijete da živi u porodici.

Konferenciju će otvoriti federalni ministar rada i socijalne politike Prim. dr. Milan Mandilović i predstavnik UNICEF BiH dr. Ayman Abulaban. Zbog procedura pri ulasku, molimo da dođete 30 minuta ranije.

Program dječija nedelja.pdf 

 

 
JAVNI POZIV
Petak, 02 Listopad 2015

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva udruženja ili fondacija na području Federacije BiH u sklopu kojih djeluju sigurne kuće/ skloništa koja pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u obitelji.doc 

PRIJAVNI OBRAZAC - Sigurne kuće/skloništa 

 
Izvještaj po kantonima za korisnike svih nočvanih naknada po Zakonu o osnovama socijalne zaštite F BiH
Četvrtak, 17 Rujan 2015

Izvještaj po kantonima za korisnike svih novčanih naknada po Zakonu o osnovama socijalne zaštite F BiH.xls 

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: info@fmrsp.gov.ba