Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Struktura mirovina

Struktura mirovina u FBiH  

Opširnije


 Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Počinje zimsko računanje vremena
Četvrtak, 23 Listopad 2014

 

Sukladno Zakonu o računanju vremena («Službene novine Federacije BiH», br.24/97 i 50/03), zimsko računanje vremena počinje 26. listopada / oktobra 2014. godine, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unatrag/unazad vrijeme u 3 sata 00 minuta 00 sec računati kao 2 sata 00 minuta 00 sec.

 
Najava seminara na temu odgojnih preporuka prema maloljetnicima
Srijeda, 22 Listopad 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo organiziraju dvodnevni seminar kao podršku kontinuiranoj edukaciji profesionalaca uposlenih u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite na temu “Odgojne preporuke prema maloljetnicima – primjeri dobre prakse u Republici Hrvatskoj, iskustva stručnjaka u provođenju odgojnih preporuka i načinu provođenja istih”.

Cilj seminara je jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite, unapređenje i promocija javnih politika u domenu prevencije i suzbijanja kriminalnih, protupravnih i antisocijalnih ponašanja maloljetnika u Federaciji BiH u kontekstu provođenja Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH 2014-2015 godine, te početka primjene Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH.

Pored navedenog, u okviru seminara predviđeno je predstavljanje programa tretmana maloljetnih prijestupnika u ustanovama za izvršenje odgojnih mjera, te obilazak prostorija JU Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo od strane sudionika seminara.

Ovaj seminar, na kojem je predviđeno sudjelovanje oko 100 polaznika, organizira se u Sarajevu 23. i 24. listopada/oktobra 2014. godine u hotelu “Rimski most” s početkom u 10.30 h.

Plan rada seminara.docx 

 
Potpisivanjem Deklaracije, završena je konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom
Utorak, 21 Listopad 2014

 

SARAJEVO - U Sarajevu je danas okončana dvodnevna konferencija «Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH».

Dvodnevnu konferenciju organiziralo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a cilj je da se sa partnerima/Koalicijama iz nevladinog sektora koji se bave problematikom osoba s invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive petogodišnje Strategije (2011- 2015. godine).Koalicije udruženja koja se bave osobama s invaliditetom iz Federacije BiH uz potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, potpisali su danas Deklaraciju o provedbi Startegije.

Taj dokument će biti upućen i drugim srodnim ministarstvima na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH na usvajanje i podršku, a to su prvenstveno ministarstva obrazovanja i zdravlja. Cilj tog dokumenta je da se konačno implementira Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Opširnije...
 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: info@fmrsp.gov.ba